Imajte kontrolu nad onim što gledate

Koliko bismo imali ispunjeniji život, kada bismo vodili računa kakvim sadržajima se ispunjavamo, poslušajte ovde

Da biste imali bolju kontrolu nad svojim unutrašnjim stanjima i samim tim nad svojim kompletnim životom, pogledajte moju audio knjigu  “Unutrašnja moć fokusa“,koja traje 8 sati i sadrži izuzetno važna teoretska i praktična objašnjenja kako da kontrolišete svoja unutrašnja stanja, promenite unutrašnji dijalog i verovanja i samim tim ceo svoj život.

Ne ubacuj smeće u svoj um

Sve ono što gledamo i slušamo, konstantno hrani naš um, a samim tim i naš duh.
Razni nekvalitetni banalni programi sa TVa, mogu drastični da snize naše duhovno-moralne standarde. Zato budite oprezni čemu se izlažete i čime hranite svoj um.