Hristova tajna o životnoj radosti

Hristove zapovesti sadrže duboke tajne kako postići ispunjen život, prepun radosti i stvaralačkog optimizma.

Kad se uđe malo dublje u Hristovu nauku, trudeći se da se živi po Njegovim zapovestima, iskušava se život neverovatne radosne slatkoće i mira.

Spremila sam vam 2 videa, u kojima ćete čuti jednostavne tehnike kako doći do životne radosti u 3 koraka. Ujedno ćete čuti koliko je opasno kada smo skloni gunđanju i nezadovoljstvu, i kako ih otkloniti iz upotrebe na jednostavan način, koji jedino od vas zahteva nešto upornosti, dok se ne utvrdi kao navika.

Sastavljanje teksta za ova 2 videa me je više nego inspirisalo, tako da sam sa laganim nestrpljenjem radila na njima, samo da bih ih što pre donela na svetlost interneta i podelila sa vama.

Nadam se da ćete i vi pronaći par saveta za dostizanje životne radosti.

Hristova Tajna o ŽIVOTNOJ RADOSTI, 1. deo

 

Hristova Tajna o ŽIVOTNOJ RADOSTI, 2. deo

 

Oslobođenje od zabrinutosti

Zabrinutost je nezdrava, destruktivna navika. Niko nije rođen zabrinut, jer mala deca imaju opuštenu radost u sebi. Zabrinutost je stečena navika. Ipak, svaki stečeni stav može se izmeniti upornim ponavljanjem suprotne delatnosti, baš kao što se loša navika stekla upornim ponavljanjem.

Osećanje zabrinutosti je kuga modernog društva. Zabrinutost je najpodmuklija od svih bolesti koje pogađaju čoveka. Hiljade ljudi je bolesno, jer se u njima nagomilalo osećanje zabrinutosti.

Čovek sklon zabrinutosti, izgleda, nema mogućnosti da živi dugo kao onaj ko naučli da prevaziđe stanja zabrinutosti.

Ustanovljeno je da su razlozi dugovečnosti ljudi koji su doživeli stotu sledeći;

1. mnogo i stalno su radili,

2. u svemu se bili umereni,

3. jeli su laku i jednostavnu hranu,

4. nalazili su veliko zadovoljstvo u životu,

5. rano su odlazili na počinak i rano ustajali,

6. bili su oslobođeni straha i zabrinutosti, a naročito straha od smrti,

7. imali su vedar duh i veru u Boga (a vera u Boga omogućava ispunjenje prethodno navedene tačke 2, 3, 4 i 6)

Dakle, izvor zadovoljstva životom i smanjenja osećaje brige je u posedovanju kontakta sa Bogom. Izvor zabrinutost leži u strahu. Svaki čovek se instinktivno i dubinski plaši da će biti kažnjen i osuđen za nešto što ni sam ne zna da objasni, pa se taj osećaj vremenom umnožava, po nekad dovodeći do paničnih osećanja straha ili do anksioznosti.

To ni malo ne iznenanđuje obzirom da je današnje društvo ispnjeno individuama, koje imaju minimalan ili nikakav kontakt sa Bogom. U današnjem društvu pobožnost nije blagonaklono prihvaćena i ta tendencija sve više jača, donoseći uvećanje mentalnih poremećaja i bolesti.

KAKO SE OSLOBODITI ZABRINUTOSTI

Da ne bih produbljivala temu, jer se dubinski osećaj straha krije u teološkim razlozima i objašnjenjima, važno je zapamtiti prostu činjenicu tj prost zaključak – za skladan i manje zabrinut život je veoma važno raditi na svojoj duhovnosti. Kada pominjem duhovnost ne mislim na duhovnost modernog tipa tj smatrati sebe “veoma duhovnim“ već delatno pripadati svojoj hrišćanskoj veri i praktikovati je.

Pripadanje svojoj crkvi definitivno ublažava strah i zabrinutost.  Brisanje zabrinutosti i straha će se početi odigravati samo po sebi, delovanjem Svetog Duha. Ipak, pogrešnim psihološkim stavom, mi možemo zaustaviti ili unekoliko odložiti taj proces.

Zato je uvek dobrodošlo da, čekajući Božiju blagodat i mi učinimo svoj deo na razrešavanju od zabrinutosti.

Zabrinutost je poguban proces ispunjavanja uma mislima protivrečnim Božijoj ljubavi i brizi. Izlečenje je u ispunjavanju uma mislima o Božijoj pomoći i dobroti. Iz tog razloga je duhovnost veoma važna da bismo naučili kako da razvijemo veru i kako da svaki dan ispunjavamo um blagotvornim, isceliteljskom mislima o Bogu.

1. Prvi korak je stvoriti veru da je moguće doći do potpunog otklanjanja zabrinutosti. Sve što verujete da možete, vi ćete zaista i moći, uz Božiju pomoć. Recite sebi da svaku naviku možete promeniti uz Božiju pomoć.

2. Ne učestvujte u razgovorima koji govore o brigama. Potrudite se da promenite temu ili da je završite u pozitivnom duhu, nekim pozitivnim zaključkom ili prijatnom pričom o nečem drugom. Ako tako činite ispunjavaćete nadom i svoje sagovornike, a to je ono što prija svakom čoveku. Pogotovu ne vodite zabrinute razovore sa samima sobom.

3. Govorite i mislite pozitivno, pogotovu o onim stvarima o kojima ste do skoro govorili negativno. Ne koristite  negativističke, dekadentne poštapalice “grozno“, “užasno“, “haos“, “katastrofa“, pogotovu kad se ne uklapa u temu, jer time samo razbuđujete sopstvena negativna unutrašnja stanja.

4. Negujte prijateljstva sa ljudima ispunjenim radošću i nadom.

5. Čitajte Bibliju, redovno posećujte crkvu, molite se Bogu za radost i mir, i svakodnevno se podsećajte da je Gospod Isus Hristos vaš najbliži prijatelj, da želi da radi za vas, a ne protiv vaših interesa. Da je On sada  uz vas, da li biste bili zabrinuti?

Kažite sebi da svoj život, ljude koje volite, svoj posao i nadanja za budućnost ostavljate Bogu u ruke. A u Božijim rukama ne može biti ničeg lošeg već samo pozitivnog i dobrog za vas.

zabrinutost