Biti deo Božijeg harmoničnog plana

U svakom od nas se nalazi velika sila, mnogobrojne moći i izuzetni talenti. To je ono što je Bog usadio u nas i samo je maleni odbljesak izvorne sile, koje se nalazi u Bogu.

Bog nas je pozvao da se bavimo uvećavanjem tih moći koje nam je dao. Ipak, mi često zaboravljamo ko je uzrok naših sila, pa se sebično okrećemo samima sebi i samooboženju. Ujedno zaboravljamo činjenicu da su nam unutrašnje sile date ne samo za naše, već i za opšte dobro te da je naša dužnost da služimo ne samo našim malim, sitnim, sebičnim ciljevima, već opštem dobru i Božijem promislu.

Više poslušajte u videu.