O duhovnom “orezivanju“

Iako smo na putu spasenja i radosti (kao hrišćani) ipak je potrebno da naiđu periodi duhovnog “orezivanja“, kada nešto moramo da izgubimo iz naše ličnosti ili života.

Svaki gubitak ili uzdržavanje od nečeg za nas je vrlo bolan. Recimo, ni malo nije prijatno kad shvatite da više ne možete živeti kao ranije, da je neophodno prestati sa učestalim izlascima, ostajanjem do kasnih tj ranih sati, da je možda važno ukloniti se od određenog društva ili određenih ljudi…Nama sve to pada vrlo bolno, ali je neophоdno i vrlo važno za naš napredak i dostizanje stabilne radosti i mira.

Jer svaki put kad Bog hoće da nam da nešto mnogo bolje, On prvo mora da ukloni ono staro…..

Više poslušajte u videu;