KNJIGE NA MEJL

PAZIMO NA MISLI

Пазимо на мисли

Četvrta audio knjiga je “PAZIMO NA MISLI“. To je elektronski materijal, koji vam šaljem na mejl nakon uplate.

Hrišćanski priručnik, koji objašnjava važnost obraćanja znatne pažnje na misli, kojima se najčešće bavimo tokom dana. Naše misli su te koje u trenutku rađaju misaonu sliku, a potom i emocije. Sva naša unutrašnja stanja započela su njima podudarnim mislima.

Gospod nas uči da ako ne naučimo kontrolisati svoje misli, onda će one kontrolisati nas i postati naš tiranin. Preko misli greh ulazi u naš život, preko misli se gradi radostan i optimističan život ili obeshrabren, beznadan.

Zato je svaki razgovor na ovu temu i više nego značajan za svakog delatnog hrišćanina….

Cena elektronske knjige 570 din ili 7,5 evra (za naručioce iz inostranstva). Cena je neznatno viša za naručioce iz inostranstva zbog provizije PayPal platforme koju koristim za vaše uplate.

Više o knjizi pročitajte  O V D E.

Knjigu naručite  O V D E ili na mejl vesnabiorac@gmail.com


Osobine Božije

PETI audio materijal se zove “OSOBINE BOŽIJE“.  To je elektronski materijal, koji vam šaljem na mejl nakon uplate.

Objašnjava 9 najvažnijih Božijih osobina o kojima čitamo u Svetom Pismu – Bibliji. Božija suština je savršeno nespoznajna čoveku, ali nam On otkriva Sebe kroz razne delove u Svetom Pismu i iz ljubavi prema nama govoi o Sebi.

Veoma korisno i poučno za vskaog zainteresovanog za duhovni život.

Košta 880 din ili 9,5 evra, za uplate iz inostranstva. Cena je neznatno viša za naručioce iz inostranstva zbog provizije PayPal platforme koju koristim za vaše uplate.

Više o knjizi pročitajte  O V D E.

Knjigu naručite OVDE ili na mejl vesnabiorac@gmail.com


KAKO prevazići negativne misli

kako prevazici negativne misli

Ovo je takođe elektronski materijal, koji vam šaljem na mejl nakon uplate.

  • Da li ste prezasićeni vašim neprijatnim, negativnim razmišljanjima, koja vam unose zebnju, neraspoloženje, potištenost?
  • Da li vam je dosadilo da se odmah nakon buđenja nađete u vrtlogu pritajenih misli briga i straha?
  • Da li biste želeli da doživljavate mnogo više unutrašnjeg mira i sklada?
  • Da li biste voleli veći spokoj kako u sebi, tako i u vašem telu?
  • Ili biste prosto želeli da steknete nova znanja o ovoj veoma zanimljivoj oblasti?

Kao odgovor na ova pitanja pripremila sam elektronski audio materijal “KAKO prevazići negativne misli“, koji vam predstavljam sa radošću i očekivanjem da vam zaista može doneti kreativne odgovore na sva prethodno postavljena pitanja, nova znanja i značajne promene na mnogo bolje.

CENA 1.950 din ili 24 evra, za uplate iz inostranstva. Cena je neznatno viša za naručioce iz inostranstva zbog provizije PayPal platforme koju koristim za vaše uplate.

Više o knjizi pročitajte  O V D E.

Knjigu naručite OVDE ili na mejl vesnabiorac@gmail.com