BOG daje OBILJE

Dragi prijatelji,

mi možemo biti u takvoj situaciji da mislimo da niko ne može da nam pomogne, da ni sam Bog ne može da nas spase i izvuče.
Kada bi to bilo tačno, onda Bog ne bi bio Bog. Ne ograničavajte Boga svojim razumom, jer je Bog mnogo uticajniji i uzvišeniji od našeg ipak ograničenog razuma.

 

Ako želite da novčano pomognete moju misiju, kliknite O V D E.