Kako prevazići negativne misli

  • Da li ste prezasićeni vašim neprijatnim, negativnim razmišljanjima, koja vam unose zebnju, neraspoloženje, potištenost?
  • Da li vam je dosadilo da se odmah nakon buđenja nađete u vrtlogu pritajenih misli briga i straha?
  • Da li biste želeli da doživljavate mnogo više unutrašnjeg mira i sklada?
  • Da li biste voleli veći spokoj kako u sebi, tako i u vašem telu?
  • Ili biste prosto želeli da steknete nova znanja o ovoj veoma zanimljivoj oblasti?

Kao odgovor na ova pitanja pripremila sam elektronski audio materijal “KAKO prevazići negativne misli“, koji vam predstavljam sa radošću i očekivanjem da vam zaista može doneti kreativne odgovore na sva prethodno postavljena pitanja, nova znanja i značajne promene na mnogo bolje.

Početna namera je bila da vam ovaj materijal iznesem na svom novom, dugačkom predavanju od 4 sata, koje sam planirala za ovo leto. No, verujem i sigurna sam da je ovaj način mnogo povoljniji za vas, jer u komforu svog okruženja materijal možete poslušati kad hoćete, koliko puta želite, izanalizirate ga i upotrebite.

Život modernog čoveka je okarakterisan zbunjenom zabrinutošću i pritajenim strahovima. Neveliki je broj ljudi koji u sebi doživljavaju više radosti, mira i sklada, nego briga, zebnji i pogubnog nemira.

Jedan od značajnih uzroka unutrašnje negativnosti i nemira dolazi zbog nepoznavanja svoje prirode, nedovoljnog znanja kako funkcioniše naš unutrašnji mentalni svet. Iz neznanja se pasivno prepuštamo izvesnim tihim, nevidljivim unutrašnjim ragovorima i razmišljanjima, koja su potencijalno opasna za nas i to kako za našu psihu, emotivna stanja i kvalitet svakodnevice, tako i za našu budućnost, ali i telesno zdravlje.

Znanje je moć. Kad se stekne znanje, onda se o njemu može promišljati, sagledavati, sozercavati. Kad povežemo činjenice stečenog znanja sa sobom, svojim reakcijama i ponašanjima, onda se mogu upotrebiti u svakodnevici i doneti nam kvalitetniji život i mir u našem unutrašnjem svetu.

I to je put; 1. sticanje znanja 2. konteplacija, promišljanje o saznatom, a potom 3. upotreba znanja

Iz toga razloga sam kreirala elektonski audio materijal “KAKO prevazići negativne misli“, koji se sastoji od 4,5 sata snimljenog sadržaja, podeljenog u 24 audio snimka. Materijal je dostupan online.

Весна Биорац

Vesna Biorac

Sadržaj je podeljen na

  • teoretski i
  • praktični deo.

 

U teoretskom delu sam iznela osnovna, razumljiva i dragocena znanja o tome kako naš tihi, nevidljivi unutrašnji razgovor deluje na čitav naš život – na psihološko stanje, na emotivna stanja, na zdravlje našeg tela, kako mi sami uvećavamo i stvaramo mnoštvo negativnih misli i pogrešnih životnih usmerenja iz prostog neznanja i pasivnosti.

Potom objašnjavam da misli uopšte nisu bezazlene, niti su nevidljiva, bezopasna tvorevina koja ispari bez traga, tako da bez ikakvih posledica smemo da se prepuštamo svakakvim mislima. Misli su mentalno dešavanje koje automatski ostavljaju traga prvenstveno u našem mozgu i neuronima, a potom na sve ostale funkcije kako organizma, tako psihe, emocija, naše unutrašnje energije

U praktičnom delu govorim o tome koliko je važno brinuti o kvalitetu mentalnih sadržaja koje unosimo i predlažem jednostavne korake mentalne “dijete“ i izmenjene mentalne “ishrane“. Prvenstveno obraćam pažnju na jutarnju i večernju praksu, kada je naš mozak u sasvim posebnoj, veoma sugestibilnoj frekvenciji. Tada je najbolje vreme da u svoj unutrašnji svet posadimo semena onoga što želimo da uzraste i razvije se u našem unutrašnjem svetu.

Skrećem pažnju na to šta je važno promeniti da bismo od trenutka buđenja unosili u sebe sadržaje visoke frekvencije, koji će nam uzvisiti i osnažiti energiju, a ujedno uvesti u preko potrebni mir psihe i tela, kao i u stanje očekivanja dobrog.

Dajem konkretne predloge na izvore negativnosti tokom dana i kako ih preobraiti da postanu izvori pozitivnosti.

Znam da je materijal od značajne pomoći i da popunjava prazan prostor, koji u našoj sredini postoji u ovoj oblasti.

Nadam se u Boga da vam informacije iz ovog audio materijala mogu doneti značajne uvide i nova saznanja, koja će vam pomoći da izađete na kraj sa sobom i počnete stvarati više pozitivnih misli od negativnih. To će vam doneti skladniju svakodnevicu, drugačije uvide u život, kao i mnogo više unutrašnjeg mira i skladu u odnosu na sve što se u današnje vreme dešava sa čovečanstvom i u našim pojedinačnim životima

Ako želite pročitati još detalja o audio materijalu, to možete učiniti ako kliknete  O V D E

CENA I NARUČIVANJE

Audio materijal košta 1.950 din za uplate iz Srbije.

Za uplate iz inostranstva cena je 24 evra. Cena je neznatno viša nego za kupce iz Srbije zbog bankovnih provizija PayPal platforme koju karistim za vaše uplate.

Moj PayPal nalog a uplate iz inostranstva je bioracv@gmail.com

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte me na moj mejl vesnabiorac@gmail.com

Ako ste doneli odluku i odmah želite kupiti ovaj audio materijal i nemate nikakvih dodatnih pitanja, onda možete uplatiti 1.950 din na moj račun 115-0381641341390-29, adresa Jaše Prodanovića 30, Čačak (nema poziva na broj, samo broj računa)

Nakon uplate mi pošaljite poruku na moj mejl vesnabiorac@gmail.com sa potvrdom da ste izvršili uplatu. U što kraćem roku ću vam proslediti mejl sa linkom preko kog ćete pristupiti audio materijalu.

A na dalje da molitveno podržavamo jedni druge u svim ovim dešavanjima.