Joga i Hrišćanstvo

Za mnoge ljude na zapadu, među koje spadamo i mi na ovim prostorima, joga je ništa više do fizičko vežbanje tela, način na koji razgibavamo i poboljšavamo fleksibilnost mišića. Ipak, filozofija koja stoji iza joge je mnogo više od običnog razgibavanja tela.

Reč joga (yoga) znači “sjedinjenje, zajednica“, а cilj je sjedinjenje čovekovog prolaznog bića sa beskonačnim Brahman – om, što je hinduistički koncept boga. U Hinduizmu bog nije stvarno biće, nije Ličnost kao u hrišćanstvu, već je bezlična duhovna supstanca, koja je jedno sa prirodom i kosmosom.

Ovakav pogled na Boga se zove “panteizam“. To je verovanje da je sve bog i da se realnost sastoji jedino od prirode i kosmosa. Pošto je sve bog, joga filozofija ne pravi razliku između boga i čoveka.

Hrišćansko učenje ne poistovećuje Boga sa prirodom. Bog je Tvorac celog kosmosa, On je prisutan u ovom svetu, ali je istovremeno i te kako drugačiji od svega što je stvorio. Koliko je imanentan, tj. prisutan u ovom svetu, toliko je i transcendentan, tj izvan ovog sveta je, jer je iz te druge realnosti stvarao ovaj svet. Bog i čovek nisu isto po hrišćanstvu. Čovek je Božije krunsko delo, ali je Bog neuporedivo uzvišenija Ličnost.

Hata joga je vrsta joge koja se fokusira na telo praktikanta, zauzimanjem posbnih položaja, “asana“, vežbi disanja i vežbi koncentracije ili meditacije. Cilj je dostići prosvetljenje. Kao što sam rekla, joga verovanje poistovećuje boga i čoveka, oni su jedno, tako da je joga malo više od samo-obožavanja, prikriveno visokom duhovnošću.

 

TREBA LI HRIŠĆANI DA SE BAVE JOGOM

Joga je sama srž hinduizma, što znači da nije samo bezazlena rekreacija, već je osnova jednog mnogobožačkog religioznog sistema. Na zapadu se najviše koristi hata – joga, jer podseća na fiskulturu. Ipak, svi telesni položaji, “asane“, posvećeni su nekom od hinduističkih božanstava.

Pitanje je da li je moguće za hrišćanina da izoluje fizički aspekt joge i bavi se njom kao običnom telesnom vežbom, rekreacijom, bez prihvatanja duhovnosti i filozofije koja stoji iza svega?

Na osnovu narednih rečenica odlučite sami.

Joga postoji sa grubo izraženom anti – hrišćanskom filozofijom i taj pogled unutar joge nije izmenjen;

  • Joga praktikanta uči da se fokusira na sebe, umesto na jedinog istinitog Boga.
  • Joga ohrabruje praktikanta da traži odgovore na komplikovane životne situacije unutar sopstvene sveti, umesto unutar Reči Božije, istražujući Njegovu volju i planove.
  • Joga ostavlja praktikanta potpuno duhovno otvorenim za prevare Božijih i čovekovih neprijatelja – nečistih  sila, koje i traže naivne žrtve da ih odvrate od Boga i izgube se.
  • Telesni položaji, “asane“su posvećene određenim hindu bogovima i predstavljaju način na koji ih ljudsko telo veliča, slavi i obožava. Asana ‘‘pozdrav sunca“ je posvećena Surji, bogu sunca. “Matsja asana“ (riblja asana) je posvećena bogu Višnu, koji se javljao u vidu ribe. Asana “kobra“ je poklonjenje “božanskoj“ kundalini – zmijskoj energiji kičme…

Šta god da radimo, trebalo bi da radimo zbog Božije slave (“…sve na slavu Božiju činite.“ 2. poslanica Korinćanima 10, 31) Joga uči da slavu upućujemo samima sebi i sumnjivim “bogovima“.

Odlučite sami u kom pravcu želite da ide vaš život i vaša duša.

Evo još jednog dodatka kog sam preuzela sa interneta od sveštenika Olivera Subotića;

“…Став Православне Цркве о јоги је веома прецизно изразио Архиепископ Анастасије Јанулатос, један од најпознатијих православних теолога данашњице и један од највећих стручњака из области историје религије. Јанулатос истиче да вежбе у оквиру система јоге, ма колико у почетку неутрално деловале, ипак представљају део хиндуистичког наслеђа и да су својеврсна етапа у духовности која није спојива са православним хришћанством.

Поготово су спорне  медитативне технике јоге, које су резултат чисто људских напора и не ослањају се на благодат Божију која једина може да препороди и просвети човека. Православним хришћанима такве јоги-технике нису ни потребне, јер ми имамо исихастички метод умне молитве који даје истински мир и спокој. Унутрашња, умно-срдачна молитва се вековима практикује у Православној Цркви, а пре свега на Светој Гори и велика је штета што је то непознаница великом броју православних, који мир траже у далекоисточним медитативним техникама, које нису ни сенка онога што је исихастичко молитвено искуство….“

 

ax