Cilj i smisao

Što je grandiozniji vaš unutrašnji život, što je kvalitetniji vaš unutrašnji svet, to će grandiozniji i snažniji biti vaš uticaj na svet oko vas, na malu ili veliku grupu ljudi, a indirektno i na celo čovečanstvo.

Bilo bi divno ako bismo mogli, onda kada dođemo na samrtnu postelju, da zapitamo sebe; “Da li sam učinila/učinio dovoljno, da li sam učinila sve što sam mogla sa svim resursima koji su mi dati?“, a da možemo sebi odgovoriti; “Da, sasvim sam se potrudila da učinim sve što je do mene. To nije bilo savršeno, ali sam učinila svoje najbolje u svoj svojoj moći i nemoći. Učinila sam sve što je do mene“

Vi ste ovde da biste podizali i razvijali vaše unutrašnje standarde, da biste širili kvalitet i vrednost svog unutrašnjeg bića, da biste izlazili izvan prethodnih okvira, dok god vas kraj zemaljskog života ne prekine u tome.

Vi ste ovde da biste inspirisali druge, da biste preduzimali mnoge inspirativne aktivnosti, da biste vršili proboj kroz mnogobrojne stagnirajuće načine življenja preduzetih od prethodnih generacija, da biste se katapultirali u izvanredne i iznova fantastične, Bogom blagoslovene načine bitisanja i činjenja.

Ako želite živeti život koji inspiriše, potrebno je da preuzimate inspirišuće delatnosti.

cilj i smisao