Posledice neposlušnosti Bogu

Gospod je dao sve potrebne savete za skladan, uspešan i radostan život. Dao nam je objašnjenja duhovnih zakona, koja je važno ispoštovati, ako želimo mir koji nije moguće naći samo u događajima i stvarima ovog sveta.

Sveto Pismo je priručnik za kvalitetan, dubok i radostan život. Tu ćeš naći sve potrebne duhovne zakone, čije ispunjenje vodi ka svetosti, ka oboženju, mnogobrojnim blagoslovima i radosti.

Kada se pridržavamo Božijih zakona i preporuka, život se odvija skladno. Čak i ako se dese teški životni udarci, oni se uz Božiju pomoć lakše prevailaze i ne ostavljaju posledice, niti traume.

Ali svaki put kada zaboravljamo Boga, udaljimo se od Njega, kada ignorišemo Njegove savete i duhovne zakone, život počinje da nam se raspada po šavovima i to u duhovnom smislu, u emotivnoj sferi međuljudskih odnosa, finansijski, pa čak i zdravstveno.

Kada sumnjamo u Boga, kada smo neposlušni Njegovim predlozima za život, onda povređujemo sebe, a povređujemo i druge ljude oko sebe.

O takvim primerima čitamo na mnogim mestima u Bibliji. Kad god je neka osoba ili neka grupa ljudi okrenula glavu od Boga i njegovih zakona, upadali su u ozbiljne i velike probleme.

Psalam 106 nam govori o jednom takvom scenariju; “Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gde se ne živi. On ispuni molbu njhovu, ali posla pogibao na dušu njihovu“

Ako kažemo Bogu; “Hoću da radim ono što ja hoću i onda kada ja hoću“, ponekad će ti i dati to što tražimo. Ali kada želimo ono što mi hoćemo, vrlo često dobijamo i neželjene posledice. Jer sve što mi želimo nije uvek dobro za nas.

Ako želiš da jedeš šta ti hoćeš i kada god ti hoćeš, ne pazeći na pravilo posta, dobićeš neželjenu, nezdravu debljinu i dijabetes. Ako piješ kad god hoćeš i koliko hoćeš ući ćeš u alkoholizam i oboljenja srca. Od previše hrane i pića dobijaju se najteže bolesti, tako da je umereno jelo, post i povremeno gladovanje jako važno a zdravlje našeg tela i učenje uzdržanja….

Ako želiš da upražnjavaš seks kad god hoćeš i koliko hoćeš, onda će to dovesti do ozbiljnih polnih bolesti i rasturanja porodice.

Kada ignorišemo principe zdravlja koji se sadrže u svakoj Hristovoj zapovesti, time poručujemo Bogu da mi znamo bolje od Njega. Ipak, neposlušnost Bogu UVEK ima svoje posledice – nekad su one velike, nekad manje, ali su uvek prisutne.

Ne posotoji bolji trenutak nego ovaj današnji, da se počne živeti u skladu sa Božijim zakonima i predlozima za kvalitetan život. Kada svojim načinom života poštujemo Boga i Njegovu volju, onda ćemo videti kako potom sleduju i mnogobrojni blagoslovi u našoj svakodnevici.

Ako vas više interesuje ova tema, obradila sam je u audio knjizi “RADOST I MIR U DUHU“


O AUDI KNJIZI

Audio knjiga “RADOST I MIR U DUHU“ je hrišćanski materijal o tome kako naći neprolanu radost i mir kroz praktičnu upotrebu najvažnijih postavli naše hrišćanske vere.

Ovaj audio materijal je narezan na DVD-u i sadrži 4,5 sata audio materijala.

Izdvojila sam 4 poklon poglavlja koja možete poslušati gratis, da biste zaključili da li je to odgovarajući materijal za vas

4 poklon poglavlja i više o ovoj audio knjizi pogledajte  O V D E

Audio knjiga Radost i mir u duhu Vesna Biorac