Šta birate – Veru ili Strah?

Iako nam je potpuno ista količina energije potrebna da verujemo ili da se zabrinjavamo, mnogo češće biramo brigu, razočarenje i očekivanje najgoreg. Nije nikakvo čudo da nam se, nakon mračnih očekivanja, počnu i ostvarivati mračne stvari.

Naš Kreator nam je ostavio važnu poruku “Po veri vašoj biće vam“, koja za nas treba da znači poznanje naše unutrašnje sile vere. Aktivirajte silu vere i poverenja u sebi.